Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Dit kunnen te gespannen spieren zijn, maar bijvoorbeeld ook peesontstekingen, bandpijn of artrose. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen met fysiotherapie worden behandeld. Denk hierbij aan de gevolgen van M.S., beroerte, cara, hartinfarct en verklevingen.

De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, een ongeval, spanning of als gevolg van veroudering. Fysiotherapie stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding. Hiermee wordt getracht de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door fysiotherapie positief worden beïnvloed, zoals:

Tijdens de intake worden uw klachten zorgvuldig besproken om een voor u passend behandelplan in de zetten. Tijdens de behandelingen bespreken we de voortgang kijk ik of er aanpassingen nodig zijn.