Praktijk

Oostdijk

Eerste bezoek

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening.

Deze screening is van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstelbelemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel.

Tijdens de screening worden er vragen over uw klachten gesteld en kijken we naar welke behandelmethode het meeste geschikt is. Het kan ook gebeuren dat ik u eerst alsnog naar de huisarts verwijs voor nader onderzoek.

Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake. Er worden aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Ik kijk daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoek tevens waardoor de klacht is ontstaan. Ook bekijk ik of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan uw klachten. Aan de hand daarvan stel ik samen met u een behandelplan op, geef ik een verwachte prognose en maken we een afspraak voor een eerste behandeling.

De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts immers al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.