Fysiotherapie valt niet bij iedere zorgverzekeraar standaard onder de basisverzekering  Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering.
De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en specialisaties) is opgenomen in uw polis.

Al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, er is nog steeds een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Met de meeste zorgverzekeraars heeft Praktijk Oostdijk een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Momenteel heeft de praktijk geen contract meer met CZ. Indien u bij deze verzekeringsmaatschappij klant bent, wordt een deel vergoedt en geldt een eigen bijdrage van €7,50 per behandeling.